Συμβουλευτική Υποστήριξη – Ατόμου - Ζεύγους - Οικογένειας Δράμα Μακεδονία - Συμβουλευτική – Συμβουλευτική Γάμου – Συστημικός Σύμβουλος Καρράς - Σύμβουλος Γάμου

Συμβουλευτική Υποστήριξη – Ατόμου - Ζεύγους - Οικογένειας Δράμα Μακεδονία - Συμβουλευτική – Συμβουλευτική Γάμου – Συστημικός Σύμβουλος Καρράς - Σύμβουλος Γάμου

68423 Επισκέπτες:
Διεύθυνση: Γεωργίου Σεφέρη 6
Περιοχή: Δράμα
Τηλέφωνο: 6970881652
Κινητό: -
Τ.Κ.: 66100
Fax: -
Υπεύθυνος: Καρράς Χρήστος
Τηλέφωνο υπεύθυνου: -
Ιστοσελίδα: http://www.symvouloskarras.gr
Ο _Σύμβουλος Γάμου_ Σύμβουλος Ζεύγους_ Συμβουλευτική Σχέσεων,    Συστημικός Σύμβουλος    Ο Συστημικός Σύμβουλος θα εξετάσει ποιο και πώς είναι το πλαίσιο που ζει ένας άνθρωπος, ποια είναι η σχέση με τους σημαντικούς άλλους στη ζωή του και με τον εαυτό του, ποιες είναι οι αξίες και οι πεποιθήσεις του, κλπ. Το κάθε πρόβλημα εξετάζεται σαν μια δυσλειτουργία ή δυσκολία του συστήματος που το άτομο αυτό ζει.  Ο Συστημικός Σύμβουλος μπορεί να σας βοηθήσ...
68423 Επισκέπτες:

Γεωργίου Σεφέρη 6, Δράμα

68423 Επισκέπτες:

Ο _Σύμβουλος Γάμου_ Σύμβουλος Ζεύγους_ Συμβουλευτική Σχέσεων

 

Συστημικός Σύμβουλος 

 

Ο Συστημικός Σύμβουλος θα εξετάσει ποιο και πώς είναι το πλαίσιο που ζει ένας άνθρωπος, ποια είναι η σχέση με τους σημαντικούς άλλους στη ζωή του και με τον εαυτό του, ποιες είναι οι αξίες και οι πεποιθήσεις του, κλπ. Το κάθε πρόβλημα εξετάζεται σαν μια δυσλειτουργία ή δυσκολία του συστήματος που το άτομο αυτό ζει. 

Ο Συστημικός Σύμβουλος μπορεί να σας βοηθήσει να λύσετε θέματα που σας απασχολούν μέσα από:

 • Σεμινάρια προσωπικής ανάπτυξης
 • Ατομικές συνεδρίες
 • Συμβουλευτική ζεύγους
 • Συμβουλευτική Οικογένειας

Η Συμβουλευτική διαδικασία / Συμβουλευτική συνέντευξη

έχει στόχο

 • να αναγνωρίσει ο συμβουλευόμενος τα δυνατά του σημεία και τα αδύνατα 
 • να ενισχύσει τα δυνατά του και να βελτιώσει τα αδύνατα
 • να αποκτήσει θετική αυτοαντίληψη και αυτοπεποίθηση 
 • να πάρει την ευθύνη της ζωής  του
 • να αναπτύξει ενδιαφέροντα και δεξιότητες
 • να ανοιχτεί στο διαφορετικό
 • να γίνει ικανός /η  να προσαρμόζεται στις αλλαγές
 • να μεταφέρει τις γνώσεις /δεξιότητές του σε ποικίλα πλαίσια
 •  

Η Συμβουλευτική διαδικασία δεν είναι:

 • Ψυχοθεραπεία
 • Διάγνωση
 • Απροβλημάτιστη διαπίστωση ενδιαφερόντων /κλίσεων
 •  Στατιστική ανάλυση για ανίχνευση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων

 

Η Συμβουλευτική συνέντευξη έχει σκοπό

 

 • να προσδιορίσει τους στόχους του Συμβουλευόμενου
 • τα εμπόδια επίτευξης στόχων
 • να αποκτήσει ο συμβουλευόμενος εικόνα για τα δυνατά και τα αδύνατά του σημεία
 • να αναζητά ο ίδιος ενεργά την πληροφόρηση
 • να δημιουργεί εναλλακτικές επιλογές
 • να προσβλέπει στην προσωπική του ανάπτυξη και βελτίωση
 • να απεγκλωβιστεί από την κατηγοριοποίηση
 • να συνειδητοποιήσει ότι καμία απόφαση δεν είναι οριστική και αμετάκλητη (ισχύει όμως για το «εδώ και τώρα»)

 

 

Συστημική Συμβουλευτική

 

Σύμφωνα με την Συστημική προσέγγιση στην Συμβουλευτική εξελισσόμαστε μέσα σε συστήματα, δηλαδή ομάδες ισχυρής επιρροής, με κυρίαρχη ομάδα, αυτή της οικογένειας.

Σε κάθε σύστημα, κάθε μέλος συνδέεται και αλληλεπιδρά με όλα τα άλλα μέλη, μέσω των σχέσεων που δημιουργούνται και αυτό καθορίζει την πορεία και την εξέλιξη όλων, έτσι η κατανόηση της συμπεριφοράς του ενός, δεν είναι εφικτή ανεξάρτητα από την συμπεριφορά του άλλου.

Η συστημική Συμβουλευτική εδραιώθηκε την δεκαετία του 1950 και εξελίσσεται ως σήμερα. Βασίζεται στην Γενική Θεωρία των Συστημάτων και στην Κυβερνητική, λαμβάνοντας όμως υπ’ όψιν την ειδική διαφορά που έχει ένα μηχανικό σύστημα από ένα βιολογικό πόσο μάλλον ένα ανθρώπινο σύστημα.

Η βασική παραδοχή είναι ότι ένα σύστημα δεν ισούται με το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων που το απαρτίζουν, αλλά χαρακτηρίζεται από την δυναμική των σχέσεων μεταξύ των επιμέρους στοιχείων.

Επομένως ο άνθρωπος (και αυτά που αναδύονται μέσα του) δεν αποτελεί μια μεμονωμένη μονάδα, η οποία είναι υγιής ή νοσούσα, αλλά σύμφωνα με τη συστημική συμβουλευτική πρέπει να θεωρηθεί ως προϊόν των σχέσεων που αυτός συνάπτει, στα πλαίσια των συστημάτων που είναι ενταγμένος (πυρηνική και ευρύτερη οικογένεια, κοινότητα, έθνος, παγκοσμιότητα). Αν το σύστημα λειτουργεί αρμονικά τότε και τα μέλη που το απαρτίζουν διαβιούν εν υγεία. Αντίθετα, αν το σύστημα δυσλειτουργεί, τότε κάποιο μέλος του θα εμφανίσει ένα σύμπτωμα.

Τα συστήματα χαρακτηρίζονται από μια τάση ισορροπίας (ομοιόσταση), άρα οργανώνουν έτσι τη δομή τους ώστε να εξισορροπούν επερχόμενες αλλαγές, αλλά και μια τάση για εξέλιξη που τα οδηγεί σε ένα διαφορετικό σημείο ισορροπίας. Συχνά «δημιουργούν» συμπτώματα έτσι ώστε να μην χρειαστεί ν’ αλλάξουν.

Παράδειγμα: Αν η σχέση ενός ζευγαριού δεν είναι ικανοποιητική, τα άτομα όμως φοβούνται να την εξελίξουν, πολύ πιθανόν ένα παιδί μπορεί να εμφανίσει μαθησιακές δυσκολίες, έτσι ώστε η οικογένεια να ενωθεί γύρω απ’ αυτό το πρόβλημα και να μην διαταραχθεί η ισορροπία.

Μια άλλη βασική παραδοχή (Bateson) είναι ότι αιτία και αποτέλεσμα δεν συνδέονται γραμμικά αλλά κυκλικά. Επομένως και η ευθύνη δεν επικεντρώνεται στην συμπεριφορά ενός μέλους του συστήματος (αιτία) αλλά στον τρόπο που όλα τα μέλη επικοινωνούν

 

Παράδειγμα:

 

Γραμμική αιτιότητα

Ο σύζυγος αποτραβιέται από την  σχέση (αιτία) και επομένως η σύζυγος αρχίζει να μουρμουρίζει (αποτέλεσμα)

 

Κυκλική αιτιότητα 

Ο σύζυγος αποτραβιέται από την  σχέση και η σύζυγος αρχίζει να μουρμουρίζει. Όσο όμως η σύζυγος μουρμουρίζει, τόσο ο σύζυγος αποτραβιέται και ούτω καθεξής

 Σήμερα αναδύονται φωνές που υποστηρίζουν ότι κατά την πορεία της  συμβουλευτικής, ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες, ο σύμβουλος πρέπει να μπορεί διαδοχικά να είναι και γνώστης (ειδικός) αλλά και μη γνώστης, δηλαδή κινούμενος από μια υγιή περιέργεια να δίνει χώρο στον συμβουλευόμενο να νοηματοδοτήσει ο ίδιος την δική του αφήγηση.  

 

Ένα ζευγάρι έρχεται συχνά στο σύμβουλο σχέσεων / γάμου είτε γιατί επιθυμούν οι σύντροφοι να παραμείνουν στη σχέση είτε γιατί σκέφτονται να χωρίσουν.

 

Πολλές φορές η επιθυμία δεν είναι κοινή. Ένας από τους δύο σκέφτεται το χωρισμό, ενώ ο άλλος επιθυμεί να παραμείνει στη σχέση/γάμο.

Σημαντικό στοιχείο στην πρώτη συνεδρία είναι να διερευνηθεί άμεσα, αν ο στόχος είναι κοινός και για τους δύο. Αν δεν υπάρχει κοινός στόχος ο ρόλος του συμβούλου είναι να βοηθήσει, ώστε αυτός να αποκτηθεί ως απαραίτητη προϋπόθεση περαιτέρω συνεργασίας με το ζευγάρι.

 

 

Σε τι μπορεί να βοηθήσει ο σύμβουλος σχέσεων;

 

Συνήθως τα ζευγάρια φτάνουν στην πόρτα του Συμβούλου, όταν τα προβλήματα μεταξύ τους έχουν κορυφωθεί σε τέτοιο βαθμό που κυριαρχούν συναισθήματα θυμού, απόσυρσης, απόγνωσης. Η επικοινωνία έχει διαταραχθεί πλήρως, εμφανίζονται επαναλαμβανόμενες συγκρούσεις χωρίς αποτέλεσμα, κυριαρχούν αρνητικά γνωστικά σχήματα που εκφράζονται με τη μορφή αλληλοκατηγοριών και προκαταλήψεων. Ο Σύμβουλος σχέσεων θα πρέπει να είναι σε θέση να εμπεριέξει όλα τα αρνητικά συναισθήματα και των δύο και να σταθεί απέναντι τους ως αντικειμενικός και δίκαιος διαμεσολαβητής στην κρίση τους.

Οι σύμβουλοι σχέσεων συχνά λειτουργούν και ως οικογενειακοί σύμβουλοι, δηλ. διερευνούν το ευρύτερο περιβάλλον της οικογένειας που επηρεάζει τη δυναμική του ζευγαριού.

 

 

Πότε είναι ο σωστός χρόνος για να επισκεφθεί κανείς έναν Σύμβουλο ή για να ζητήσει συμβουλευτική υποστήριξη;

 

Τέτοιες « δύσκολες φάσεις » αντιμετωπίζουμε όλοι μας κάποια στιγμή στο διάβα της ζωής μας, κι αυτό δεν έχει να κάνει με το πόσο υγιείς, το πόσο αξιοπρεπείς, ή το πόσο αυτάρκεις είμαστε.

Κάποιες απ’ αυτές καταφέρνουμε να τις ξεπεράσουμε εντελώς μόνοι μας, ή και με την πολύτιμη συμπαράσταση των κοντινών μας ανθρώπων.
Άλλες όμως, μας βρίσκουν εξαντλημένους ή απροετοίμαστους.
Και οι δικοί μας άνθρωποι μπορεί τότε να μην μπορούν να βρουν τον καλύτερο τρόπο για να μας στηρίξουν.
Ή απλώς εμείς, για τους δικούς μας λόγους, μπορεί ν’ αποφασίσουμε ότι δεν θέλουμε να τους επιβαρύνουμε.
Τότε λοιπόν, είναι η στιγμή για να αναζητήσουμε τη βοήθεια ενός Σύμβουλου και για να ζητήσουμε συμβουλευτική υποστήριξη.

 

Ατομική Συμβουλευτική - Υποστήριξη

 

Μέσα από ένα πλαίσιο ασφάλειας, εμπιστοσύνης και εχεμύθειας, πραγματευόμαστε ζητήματα που σχετίζονται με την προαγωγή της ευημερίας στον άνθρωπο, την ενδυνάμωση των σχέσεων, την επίλυση συγκρούσεων κ.α.
Μέσω της διαδικασίας της συμβουλευτικής - υποστήριξης διευκολύνεται η προσωπική και διαπροσωπική λειτουργικότητα, εστιάζοντας σε συναισθηματικές, κοινωνικές, επαγγελματικές, εκπαιδευτικές, αναπτυξιακές, καθώς και ανησυχίες που συνδέονται με την υγεία.

 

Συμβουλευτική Οικογένειας _ Ζεύγους

 

Η Συμβουλευτική Ζεύγους είναι η συνειδητή προσπάθεια δύο συντρόφων να ζητήσουν τη βοήθεια ενός Συμβούλου για να κατανοήσουν τον τρόπο που αλληλοεπιδρούν, καθώς οι δύο ξεχωριστοί κόσμοι τους συναντιούνται.

Στα πλαίσιά της, τους προσφέρεται η ευκαιρία να διερευνήσουν τις δυναμικές της σχέσης τους, όπως αυτή εξελίσσεται στο χρόνο, και να αποκτήσουν πλησιέστερη οπτική στον τρόπο που βιώνουν την κοινή τους πραγματικότητα.

Αρχικά δίνονται πληροφορίες για το πλαίσιο της σχέσης, την ιστορία, την πορεία, τις συνθήκες που οδήγησαν σε ρήξη, τους περιφερειακούς παράγοντες που ενισχύουν τις υπάρχουσες συγκρούσεις, τα ατομικά χαρακτηριστικά του καθενός ξεχωριστά από τους συμμετέχοντες.

Κατόπιν, μέσω ενός φάσματος τεχνικών, κατευθυνόμαστε στην πηγή του προβλήματος και εστιαζόμαστε σε συγκεκριμένα θέματα που το ζευγάρι επιθυμεί να διαπραγματευτεί, να επιφέρει αλλαγές ή να πάρει αποφάσεις.

Αυτό σημαίνει ότι μετά τη λήξη της Συμβουλευτικής συνθήκης, οι σύντροφοι μπορεί να επιλέξουν να συνεχίσουν την κοινή ζωή τους ή ενδέχεται να συνειδητοποιήσουν πως θα ήταν καλύτερα να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους. Η τελική επιλογή τους εξαρτάται από τους λόγους που εξ' αρχής τους οδήγησαν στο γραφείο του Συμβούλου και είναι πάντα επιθυμητή, αφού είναι αποτέλεσμα αμοιβαίας και συνειδητής απόφασης και των δυο μερών της σχέσης.

Η αξία της Συμβουλευτικής Ζευγαριού είναι μεγάλη και στις δυο περιπτώσεις γιατί συντελεί στη διαμόρφωση ουσιαστικής και ειλικρινούς σχέσης των συντρόφων, που αποτελεί απαραίτητη συνθήκη για τη διατήρηση του κλίματος αρμονικής επικοινωνίας, ιδιαίτερα στην περίπτωση που υπάρχουν παιδιά στην οικογένεια.

 


Συμβουλευτική Παιδιών _ Εφήβων

 

Χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση ή τη λύση συγκεκριμένων προβλημάτων όπως επιθετικές συμπεριφορές, έλλειψη αυτοπεποίθησης, αδυναμία λήψης αποφάσεων και εκπλήρωσης στόχων, αντιμετώπιση κρίσεων, βελτίωση διαπροσωπικών σχέσεων, επίλυση συγκρούσεων, και ανάπτυξη αυτογνωσίας βασισμένης σε μια σχέση αποδοχής, μη πίεσης, σεβασμού και εμπιστοσύνης, δίνοντάς τους τα εφόδια να ξεπεράσουν τις δυσκολίες, πριν αυτές εδραιωθούν και τους δημιουργήσουν προβλήματα στην καθημερινότητά τους και στη μετέπειτα ζωή τους.

 

 

''Πότε ένα ζευγάρι χρειάζεται σύμβουλο''

 

Πότε πρέπει να καταφύγει σε αυτόν και τι πιθανότητες έχει να σώσει τη σχέση του;

Ένας θύτης, ένα θύμα, ένας διαιτητής και πολλά χαρτομάντιλα. Αυτή είναι η εικόνα που μας έρχεται στο μυαλό όταν ακούμε τις λέξεις Σύμβουλος Γάμου ή, στην εκσυγχρονισμένη σημερινή του εκδοχή, Συμβουλευτική Ζευγαριών. Μία λύση που τα ζευγάρια σκέφτονται όταν έχουν ήδη αρχίσει να κατηγορούν ο ένας τον άλλο ως θύτη της σχέσης τους ενώ είναι και οι δύο παραπάνω από πρόθυμοι να παίξουν το ρόλο του θύματος, κυρίως για να επιρρίψουν ακόμα περισσότερες ευθύνες στο μέχρι πρότινος λατρεμένο έτερον ήμισυ.

Γενικώς, όσον αφορά την ελληνική εμπειρία, όπου η Συμβουλευτική για πολλούς δεν έχει πάψει να είναι ταμπού, ένα ζευγάρι σκέφτεται να απευθυνθεί σε Σύμβουλο Γάμου όταν είναι πλέον πολύ αργά και ο χωρισμός έχει ήδη πέσει στο τραπέζι. Όταν πια η σχέση έχει υποστεί μεγάλη φθορά. Τότε καταφεύγουν στη Συμβουλευτική ως μια ύστατη λύση προκειμένου να σώσουν τον υπό κατάρρευση γάμο τους, ζητώντας από τον ειδικό «να βάλει μυαλό» στον άλλο, κυρίως για να τους δικαιώσει. Το θέμα λοιπόν δεν είναι να σωθεί η σχέση αλλά το ποιος έχει δίκιο.

«Μέσα στη συνεδρία ο ειδικός καλείται να αναλάβει το ρόλο του γονέα που θα συνετίσει τον έναν από τους δύο, να γίνει δικαστής που θα δικαιώσει τον αδικούμενο ή θα επιπλήξει τις άδικες και παραβιαστικές συμπεριφορές του άλλου ή να γίνει "μάγος" που θα δώσει τη λύση με κάποια "μαγική" συνταγή. Όταν ένα ζευγάρι περνάει το κατώφλι του γραφείου μας, σπανίως έχει στο μυαλό του πως η ευθύνη για την κατάσταση της σχέσης τους ανήκει στους ίδιους αποκλειστικά και πως η δουλειά του συμβούλου είναι να τους βοηθήσει να αναδείξουν τη ρίζα των προβλημάτων και να προχωρήσουν στις απαραίτητες αλλαγές ή να πάρουν μια ώριμη απόφαση για χωρισμό».

Τα σημάδια

Πότε πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε την προοπτική να αναζητήσουμε τις συμβουλές ενός ειδικού; Ποιες είναι οι συμπεριφορές που απαιτούν άμεση λύση;

Όταν δεν μιλάμε. Η σημαντικότερη πρόκληση που αντιμετωπίζει μια σχέση είναι η δυσκολία στην επικοινωνία.
Όταν μιλάμε μεν, μόνο για αρνητικά πράγματα δε. Η αρνητική επικοινωνία περιλαμβάνει ό,τι αφήνει έναν από τους δύο πληγωμένο, απαξιωμένο, ανασφαλή. 

Πέρα από το τι λέμε, σημασία έχει και το πώς το λέμε.
Όταν φοβόμαστε να μιλήσουμε είτε για το σεξ είτε για τα λεφτά είτε για εκείνες τις μικρές, ενοχλητικές συνήθειες.
Όταν η τρυφερότητα χρησιμοποιείται χειριστικά. Ένας από τους δύο θυμώνει και χρησιμοποιεί τη σιωπή ή την αποχή από κάθε εκδήλωση τρυφερότητας ως τιμωρία. Παίρνει το ρόλο γονιού/τιμωρού και η σχέση χάνει την ισορροπία της.
Όταν βλέπουμε το σύντροφό μας ανταγωνιστικά και ξεχνάμε πως είμαστε στην ίδια ομάδα.
Όταν έχουμε μυστικά. Όλοι έχουμε δικαίωμα στην ιδιωτικότητα, όταν όμως κρατάμε μυστικά κάτι δεν πάει καλά.
Όταν έχουμε ή θα θέλαμε να έχουμε σχέση με άλλον. Δείγμα πως έχουμε ήδη βγει από την ουσία της σχέσης.
Όταν ο ένας κρύβει τα οικονομικά του. Είναι το ίδιο επιζήμιο με την απιστία και δείχνει διάθεση χειρισμού.
Όταν αισθανόμαστε πως όλα θα ήταν καλύτερα αν εκείνος άλλαζε. 
Το μόνο που μπορούμε να αλλάξουμε είναι ο εαυτός μας, αλλιώς θα περιμένουμε για πάντα.
Όταν η σεξουαλική μας ζωή κοντεύει να γίνει ανύπαρκτη. Δεν είναι ασυνήθιστο η ένταση και η συχνότητα στο σεξ να φθίνουν. Οι σημαντικές όμως αλλαγές στην κρεβατοκάμαρα είναι δείγμα πως κάτι δεν πάει καθόλου καλά.
Όταν καθημερινά, συνηθισμένα πράγματα ανάγονται σε αιτίες πολέμου. Συνήθως το πρόβλημα βρίσκεται αλλού.

Παρά τα καμπανάκια λίγα είναι τα ζευγάρια που αναγνωρίζουν τα συμπτώματα και καταφεύγουν εγκαίρως στον ειδικό. «Πολλές φορές έρχονται επειδή δεν έχουν τη δύναμη να παραδεχτούν πως ο γάμος τους τέλειωσε και ψάχνουν κάποιον να τους το επιβεβαιώσει αλλά και να τους το "επιτρέψει" ή να τους το ανακοινώσει», εξηγεί η Θεανώ Πολυζωγοπούλου. 

«Άλλες φορές πάλι, μη έχοντας τη δύναμη και την αποφασιστικότητα να προχωρήσουν σε δραστικές αλλαγές αλλά ούτε και να δώσουν τέλος στο γάμο τους, εγκαταλείπουν τη θεραπευτική διαδικασία και επιστρέφουν στην προηγούμενη προβληματική κατάσταση, αφού αυτό είναι τελικά που τους δίνει ασφάλεια».

 

 

Mr. & Mrs. Smith
Αλλά τι μπορεί να περιμένει ένα ζευγάρι που αναζητά πραγματική βοήθεια πηγαίνοντας σε σύμβουλο σχέσεων;
«Πηγαίνω στο σύμβουλο από οίκτο για εκείνον», λέει η Μαίρη για το σύζυγό της ύστερα από 18 χρόνια γάμου. «Τον παρακαλούσα χρόνια να βρούμε λύση για τη σχέση μας, που την έβλεπα να αργοπεθαίνει, αλλά εκείνος θύμωνε μαζί μου και με κατηγορούσε πως δεν εκτιμώ όσα κάνει για μένα και τα παιδιά. Όταν του ζήτησα διαζύγιο έπαθε πανικό και δήλωσε πως θα κάνει τα πάντα για να με κρατήσει. Ταρακουνήθηκε, είναι η αλήθεια, και ήταν εκείνος που επέμενε πλέον να πάμε σε σύμβουλο. Αλλά για μένα ήταν πια πολύ αργά, είχα ήδη χωρίσει μέσα μου».

Η Άννα, 42 ετών, που χώρισε ύστερα από 12 χρόνια γάμου, παραδέχεται πως «η συμβουλευτική σου δίνει τη δυνατότητα να κινηθείς γρηγορότερα και δεν σου επιτρέπει να παίξεις το ρόλο του θύματος, κάτι που μπορεί να συμβεί μόνο αν ένας από τους δύο κάνει ψυχοθεραπεία. Ένα ζευγάρι έχει υπάρξει κάποτε ομάδα, είναι οι άνθρωποι που συνεργάστηκαν για να φτιάξουν μια οικογένεια στηρίζοντας ο ένας τον άλλο. Γι' αυτό και ένα ζευγάρι βρίσκει τον τρόπο να επικοινωνήσει ξανά πολύ γρήγορα».

Ο Γιώργος και η Έλενα είναι παντρεμένοι 13 χρόνια και έχουν δύο παιδιά. Ξεκίνησαν όπως όλα τα ζευγάρια, ερωτεύτηκαν, παντρεύτηκαν και έκαναν οικογένεια. Εκείνη πήρε το ρόλο της μητέρας, εκείνος του οικονομικού στηρίγματος. Στα 12 χρόνια που είναι γονείς έμειναν ελάχιστα μόνοι οι δυο τους. Ό,τι κι αν έκαναν αφορούσε τα παιδιά. Η Έλενα σπάνια έβρισκε χρόνο για τον εαυτό της και όταν το έκανε αισθανόταν ενοχές. Χρειαζόταν βοήθεια από το σύντροφό της αλλά δεν τη ζητούσε, αφενός γιατί «δεν έπρεπε να χρειάζομαι βοήθεια, έπρεπε να τα καταφέρνω όλα μόνη, όπως οφείλει μια καλή μητέρα να κάνει». Και αφετέρου γιατί «έπρεπε μόνος του να σκεφτεί πως χρειάζομαι βοήθεια».

Με τα χρόνια κατέληξε να απορρίψει το σύντροφό της γιατί εκείνος δεν επικοινωνούσε μαζί της σωστά. «Στα 10 χρόνια έπαθα burnout. Άρχισα να βγαίνω μόνη μου συνέχεια, χωρίς να με νοιάζει τι επίπτωση θα έχει αυτό στην οικογένειά μου. Φυσικά γνώρισα και κάποιον άλλο. Όταν ο Γιώργος το ανακάλυψε ξεκινήσαμε μαζί συμβουλευτική. Στο σύμβουλο εκείνος μπερδεύτηκε με όσα άκουσε, δεν είχε καταλάβει πόσο θυμωμένη ήμουν μαζί του. Πληγώθηκε από το γεγονός ότι είχα εραστή, έχασε την εμπιστοσύνη του. Καθώς όμως αρχίσαμε να ψάχνουμε τι μας συνέβη, μέσα από τη συμβουλευτική, σταμάτησα να τον κατηγορώ για τα πάντα και μπόρεσα να δω καλύτερα εμένα. Σύντομα κατάλαβα πως μέχρι τότε απέφευγα τη σύγκρουση και πως η απαίτησή μου να καταλάβει μόνος του τι μου συνέβαινε ήταν παράλογη. Εκείνος συνειδητοποίησε πως απέφευγε να δει τα σημάδια γιατί ούτε εκείνος ήθελε να δει την αλήθεια κατάματα», λέει η Έλενα.

Ύστερα από έξι περίπου μήνες στον σύμβουλο, ο Γιώργος και η Έλενα κατάφεραν να αποκλείσουν την προοπτική του διαζυγίου, να επικοινωνήσουν ξανά και να θέσουν τη σχέση τους σε νέα βάση.
Πώς το κατάφεραν; «Κατάλαβα ότι σκεφτόμουν λάθος. Πώς δεν χρειαζόταν να είμαι συνέχεια μαζί με τα παιδιά για να είμαι καλή και αγαπητή μητέρα. Εκείνος κατάλαβε πως τα χρήματα μόνο δεν αγοράζουν την ευτυχία και πως πρέπει να είναι δίπλα μας περισσότερο. Κατανοήσαμε τα προβλήματά μας, μιλήσαμε ανοιχτά και με ειλικρίνεια. Μάθαμε περισσότερα για τους εαυτούς μας και καταφέραμε να φτιάξουμε μια σχέση στην οποία αισθανόμαστε και οι δύο καλά», λέει η Έλενα.

Συνήθως όμως όταν το ζευγάρι κάθεται στο ντιβάνι, όσο αποφασισμένοι κι αν είναι για διαζύγιο, δεν μπορούν να χειριστούν ψύχραιμα την κατάσταση. «Όταν έρχονται σ' εμάς τα πράγματα είναι ήδη πολύ τεταμένα και οι σύμβουλοι γινόμαστε μάρτυρες της ματαίωσης, του θυμού και του πόνου τους. Mεταφέρεται ένας πλήρως μαινόμενος πόλεμος μέσα στο γραφείο μας. Όσο κι αν προσπαθούν να κρατήσουν την ψυχραιμία τους, υπάρχουν έμμεσες και άμεσες αλληλοκατηγορίες και επίρριψη ευθυνών για την αποτυχία της σχέσης, ενώ είναι έντονο ένα παιχνίδι ισχύος με μοχλό πίεσης τα παιδιά και το χρήμα», εξηγεί η κ. Πολυζωγοπούλου.

Όμως το παιχνίδι δεν είναι πάντα τελείως χαμένο. Πότε; Όταν το ζευγάρι δεν φοβηθεί να ζητήσει βοήθεια πριν τα πράγματα φτάσουν στο απροχώρητο. «Η συμβουλευτική διαζυγίου αποδίδει εφόσον είναι και οι δύο πρόθυμοι να συνεργαστούν σε ένα ελάχιστο επίπεδο προκειμένου να διεκπεραιώσουν με τη μεγαλύτερη δυνατή λειτουργικότητα αυτή την επώδυνη, ούτως ή άλλως, τυπική και συναισθηματική διαδικασία προς όφελος των ίδιων και των παιδιών», λέει η ειδικός. Το καυτό ερώτημα όμως είναι ένα: τελικά η συμβουλευτική σχέσης -ή διαζυγίου όπως πλέον έχει καταλήξει- λειτουργεί; «Ναι, ακόμα και αν το ζευγάρι καταλήξει σε χωρισμό», συνεχίζει η κ. Πολυζωγοπούλου. «Είναι σημαντικό να μπορέσει να πάρει χώρο καθένας για να πενθήσει τη σχέση και το γάμο που τελειώνει και να κατορθώσει να δει ξανά τις δυνατότητές του στο μέλλον για μια λειτουργική και ευτυχισμένη σχέση». Ακόμα κι αν αυτή είναι με άλλον.

 

 

"Η καλοσύνη βλάπτει σοβαρά την υγεία"

 

Σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστημίου του Κεντ, το να φέρεται κανείς αλτρουιστικά ή με υπερβολική καλοσύνη και κατανόηση μπορεί να δημιουργήσει και όχι να λύσει προβλήματα, ειδικά στο επαγγελματικό πεδίο.

Η μελέτη αυτή «συμφωνεί» με παλαιότερη έρευνα του Harvard και αποδεικνύει ότι είναι απείρως αποτελεσματικότερο –ειδικά όταν διοικείς μία ομάδα– να είσαι ζεστός ως άνθρωπος, αλλά όχι ιδιαιτέρως ανεκτικός και καλοσυνάτος, για τους εξής λόγους:

1. Με το να είναι κάποιος πολύ καλός μένει στάσιμος στη δημιουργία σοβαρών ανθρώπινων σχέσεων

Όταν κάποιος είναι καλοσυνάτος, αυτό που λέμε «ψυχούλα», όλη την ώρα, σε όλες τις περιστάσεις και αρνείται να «πατήσει πόδι» και να δείξει ποιος πραγματικά είναι, μοιραία βιώνει μια άκρως ενοχλητική μοναξιά. Με αυτή τη συμπεριφορά δύσκολα κάνεις πραγματικούς φίλους και συνεργάτες, όχι μόνο επειδή γίνεσαι βαρετός -σύμφωνα με τη μελέτη πάντα – αλλά επειδή το ανθρώπινο είδος έχει την τάση να μην εμπιστεύεται όσους έχουν μόνο ένα πρόσωπο: το αγγελικό.

2. Με το να είσαι μονίμως ευγενής και τίποτα άλλο, μοιραία «θυματοποιείσαι»

Αν κάνετε τα πάντα, για να κρατάτε τους πάντες ευχαριστημένους, απλώς σταματήστε. Βάσει της έρευνας, αυτού του είδους η συμπεριφορά «ταΐζει» ένα τέρας που σας φέρνει μόνιμα στη θέση του θύματος και δεν σας αφήνει να ωριμάσετε συναισθηματικά. Κάποτε πρέπει να λέμε και «όχι». Και φωναχτά, αν χρειαστεί. Κι ας γίνει και καβγάς, που λέει ο λόγος. Το να διαχειριστεί κανείς μία έντονη συνομιλία, σίγουρα είναι πιο δύσκολο από το να ενδώσει σε απαιτήσεις που τον υποτιμούν, αλλά κάπως έτσι χτίζεται και η προσωπικότητα και οι σχέσεις: όταν οι άλλοι γνωρίζουν τα όρια μας και δεν μας θεωρούν σίγουρα θύματα.

3. Η υπερβολική καλοσύνη μάς αποξενώνει από τον ίδιο μας τον εαυτό

Με το να κάνουμε συνεχώς τα χατίρια των άλλων, στο τέλος ξεχνάμε ποιοι είμαστε εμείς, επιμένει η μελέτη. Η υπερπροσπάθεια να μην κακοκαρδίσουμε κανέναν, στο τέλος της ημέρας αφήνει μία πολύ πικρή γεύση σ’ εμάς.

 

 

“Έχεις χρόνο να κάνουμε κάτι σήμερα;”

 

Ο ελεύθερος χρόνος και ο τρόπος που τον αξιοποιούμε παίζει ζωτικό ρόλο στην ευεξία μας και στην καλή σωματική και ψυχική κατάσταση.

Δουλεύουμε καθημερινά τουλάχιστον 8 ώρες και περιμένουμε να έρθει το Σαββατοκύριακο ή έστω το ρεπό μας για να κάνουμε σε μία μέρα, το πολύ δύο, όλα εκείνα τα πράγματα που μας χαροποιούν και μας ξεκουράζουν.

...Με αυτόν τον τρόπο το καθημερινό άγχος και η κόπωση μιας ολόκληρης εργάσιμης βδομάδας πρέπει να εκτονωθεί και να εκφραστεί μέσα σε λίγες μόνο ώρες...πράγμα αδύνατο και ακόμη πιο αγχογόνο!

Βρες τον ελεύθερο χρόνο μέσα στη κάθε σου μέρα, έστω σε μικρές δόσεις. Μία ώρα ή έστω μισή είναι αρκετή για να ξεκουράσεις το μυαλό και το σώμα σου.

Παρακάτω υπάρχουν μερικές δραστηριότητες με τις οποίες θα μπορούσες να αξιοποιήσεις τον ελεύθερο σου χρόνο, είτε αυτός είναι μία ώρα, είτε μία μέρα...:

* Πήγαινε μια βόλτα έξω, για έναν περίπατο, για έναν καφέ ή ακόμη και για να δεις τις βιτρίνες

* Διάβασε ένα βιβλίο

* Ασκήσου σωματικά

* Κάνε κατασκευές μόνος/η σου (αξεσουάρ,επιπλάκια κτλ)

* Οργάνωσε βραδιές επιτραπέζιου παιχνιδιού ή ταινίας με την παρέα σου

* Πήγαινε μια εκδρομή

Η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου είναι “υποχρεωτική” προκειμένου να είμαστε σωματικά και ψυχικά υγιής.

Στην λίστα με αυτά που έχεις να κάνεις καθημερινά, πρόσθεσε και το “Να μην ξεχάσω να κάνω κάτι σήμερα”!!!

 

 

Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι αν δεν έχουμε ερωτικό σύντροφο; Υπάρχει καλή και κακή αγάπη; Κάθε ζευγάρι είναι μια σχέση εξουσίας; Ο Joan Garriga, γνωστός ψυχοθεραπευτής της σχολής Gestalt, ο οποίος ειδικεύεται στις ανθρώπινες σχέσεις, δίνει τις απαντήσεις του στον Καταλανό δημοσιογράφο και συγγραφέα Victor-Μ. Αmela για την ισπανική εφημερίδα La Vanguardia.

Χρειαζόμαστε σύντροφο;

Λαχταρούμε ένα δεσμό που θα μας προσφέρει την αίσθηση του ανήκειν καθώς επίσης οικειότητα, σεξουαλικότητα , και ανάπτυξη.

Και το ζευγάρι μάς τα δίνει;

Ναι, αλλά σήμερα θέλουμε το ζευγάρι να εξυπηρετήσει το Εγώ μας και αυτό περιπλέκει τα πάντα.

Μπορώ να είμαι ευτυχισμένος χωρίς σύντροφο;

Ναι! Ξέρω έναν ευτυχισμένο μοναχό, χωρίς σεξουαλική ζωή , αλλά έχει κατακτήσει το ανήκειν, την οικειότητα και την ανάπτυξη .

Εσείς;

Παντρεύτηκα, χώρισα. Ξαναπαντρεύτηκα, έβαλα χοντρό στοίχημα και ξαναχώρισα. Μετά είχα μία πολύ τρυφερή σύντροφο, με την οποία δεν συζήσαμε και ήταν η καλύτερη σχέση μου!

Και τι έγινε;

Στα επτά χρόνια ήθελε να κάνουμε παιδί και εγώ όχι: λόγος για σίγουρο χωρισμό.

Και τώρα, πώς πάει;

Αγαπιέμαι, χωρίς όμως να συζώ με την σύντροφό μου.

Καλύτερα μόνος παρά με κακή συντροφιά;

Ναι , αλλά σχεδόν όλος ο κόσμος προτιμά να έχει κακή συντροφιά παρά να είναι μόνος του! Συνήθως προτιμούμε κάποιου είδους δεσμό , ακόμα και αν υπάρχει κακή αγάπη!

Τι πρέπει να γίνει για να υπάρχει καλή αγάπη;

Υπάρχουν τέσσερα στάδια.

1.Έρωτας

«Με ξεσηκώνεις, αλλά ΔΕΝ ΣΕ βλέπω αρκετά »

2.Σχέση

«Μπορώ πλέον να σε δω καλύτερα και σε έχω επιλέξει για να πορευτούμε παρέα»

3.Δέσμευση

«Δημιουργούμε κάτι πιο σημαντικό από τις οικογένειες καταγωγής μας και τους προηγούμενους συντρόφους μας. »

Και

4.Δώσιμο

«Αγαπώ εσένα και ό,τι σε κατευθύνει».

Αυτό είναι πλέον μια αγάπη πολύ ανεπτυγμένη.

Γιατί;

Είναι η αυθόρμητη επιθυμία να κάνει ο ένας τον άλλον ευτυχισμένο. Είσαι ευχαριστημένος με την πληρότητα του άλλου !

Μεγάλα λόγια, έτσι δεν είναι;

Ναι. Εν τω μεταξύ, πρέπει να γνωρίζουμε το εξής: κανείς, μα κανείς δεν μπορεί να μας κάνει ευτυχισμένους! Και κανείς, μα κανείς δεν μπορεί να μας κάνει δυστυχισμένους!

Επομένως;

Η ευτυχία σου εξαρτάται μόνο από την στενή σύνδεσή σου με τον εσώτερο εαυτό σου.

Και από τι εξαρτάται αυτή η σύνδεση;

Να έχεις συμφιλιωθεί με τα δικά σου γονεϊκά και οικογενειακά στοιχεία, για να μην είσαι φορτωμένος με κόμπους-γόρδιους δεσμούς- που στη συνέχεια θα προσπαθήσεις να ξεφορτώσεις στο ζευγάρι σου.

Αυτό συμβαίνει;

Ένα ζευγάρι δεν είναι δύο πρόσωπα. Είναι δύο συστήματα οικογενειών που συναντήθηκαν .

Ποιο είναι το κόστος και το όφελος όταν είσαι ζευγάρι;

«Είναι καλύτερα κάποιος να παντρευτεί ή να παραμείνει εργένης; » ρώτησαν τον Σωκράτη, ο οποίος απάντησε: » Παντρέψου. Αν σου πάει καλά, θα γίνεις λίγο ευτυχισμένος . Αν σου πάει στραβά, θα γίνεις φιλόσοφος » .

Δώσε μου ένα παράδειγμα κακής αγάπης.

Κακή αγάπη είναι » Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς εσένα», λέμε στο σύντροφό μας , σαν να ήμασταν παιδιά ενώ καλή αγάπη είναι το » Χωρίς εσένα επίσης θα μου πάει καλά η ζωή….όμως ως ενήλικας, έχω επιλέξει να είμαι μαζί σου».

«Σ ‘ αγαπώ γι’ αυτό που είσαι» λέμε και δεν είναι καλό! Καλή αγάπη είναι το «σ’ αγαπώ … ακόμη και που είσαι αυτός που είσαι» , δηλαδή , η καλή αγάπη αποδέχεται τις σκιές του άλλου, φιλοξενεί και λιμάρει τις τραχύτητες των δύο Εγώ που συναντήθηκαν.

Συνέχισε, συνέχισε…

«Θέλω σχέση», κακή αγάπη! Εγκατέλειψε την απαίτηση και πράξε! «Καλύτερα να προετοιμαστώ για να μπορέσω να μπω σε σχέση». Βρες τον τρόπο για να είσαι εσύ καλός σύντροφος και τα υπόλοιπα θα έρθουν μόνα τους.

Κάτι πολύ έντονο και συναισθηματικό;

Όχι ! Τέτοιες αναταραχές πτωχεύουν και απονεκρώνουν, έχουν να κάνουν με παιδικά τραύματα και παλιότερες ανεκπλήρωτες επιθυμίες. Αυτό που εμπλουτίζει είναι να ρέει η σχέση με ευκολία.

Κάθε ζευγάρι είναι μια σχέση εξουσίας.

Όχι! Είναι συνεργασία, ένας συν ένας να είναι περισσότεροι από δύο . Αρνητική αγάπη είναι το «Στα δίνω όλα».

Γιατί;

Το να δίνεις πολλά μπορεί να προκαλέσει στον άλλον ένα αίσθημα χρέους που θα τον κάνει να νιώσει μείον και έτσι δεν υπάρχει ισότητα . Να δίνεις στον άλλον ό,τι μπορεί να επιστρέψει, χωρίς να πρέπει να χάσει την αξιοπρέπειά του.

Και αν η άλλη πλευρά ζητάει: “Δώσε μου κι άλλο”;

Μπορεί να έχει αγκυροβολήσει σε ένα σενάριο ανικανοποίητου, που τροφοδοτείται από την απαίτηση, όπου ό,τι και να δώσεις, δεν θα είναι ποτέ αρκετό.

Ένα άλλο παράδειγμα της κακής αγάπης .

Να βάζεις τους γονείς σου ή τα παιδιά σου πάνω από το σύντροφό σου. Καλή αγάπη είναι το «Πρώτα εμείς! πάνω από τις οικογένειες καταγωγής μας και τα παιδιά που έχουμε από κοινού» .

Ένα άλλο παράδειγμα καλής αγάπης.

Να γελάμε και να θρηνούμε μαζί σε οποιεσδήποτε αντιξοότητες: θανάτους, αποβολές, καταστροφές …

Πόσο δύσκολο είναι να αντέξει στο χρόνο το ζευγάρι, ε;

Ας διαρκέσει όσο διαρκέσει: Το να μπεις στην διαδικασία να αγαπήσεις σε μια σχέση, σημαίνει επίσης, ότι γίνεσαι αυτομάτως υποψήφιος για να πονέσεις στην περίπτωση που τυχόν λήξει η σχέση.

Πόσο καιρό κατά μέσο όρο διαρκεί μία σχέση;

Μπορούμε να περιμένουμε τρεις με τέσσερις σχέσεις κατά την διάρκεια της ζωής μας, με το επακόλουθο συναισθηματικό στρες. Κάθε τέλος μάς διδάσκει τον πόνο και την αποκόλληση για να μπορέσουμε στη συνέχεια να ξαναμπούμε στον δρόμο της αγάπης και της ζωής .

Δώστε μια τελευταία συμβουλή για να ενθαρρύνουμε την καλή αγάπη σε μία σχέση.

Μην θεωρείτε δεδομένο ότι γνωρίζετε τον/ην σύντροφό σας .Να τον/ην κοιτάζετε κάθε μέρα σαν να ήταν καινούργιος/α σύντροφος, και θα δείτε ό,τι δεν βλέπατε. Έχουμε σχέση με την εικόνα που έχουμε φτιάξει για τον άλλο, αλλά…. είναι όντως ο άλλος έτσι ΣΗΜΕΡΑ;

Αγαπησιάρικο συμπέρασμα.

Συνήθως απαιτούμε από τον άλλο: "Κάνε με ευτυχισμένο/η" αλλά η καλή αγάπη αποτελείται από την αυθόρμητη επιθυμία να είναι ο άλλος ευτυχισμένο.

 

 

 Σύντομο Βιογραφικό σημείωμα

 

Γεννήθηκα τον Ιανουάριο του 1981 στην Δράμα έχοντας στο αίμα μου υλικό γενεών από την Μακεδονία.

Από τα πρώτα εικοσιτετράωρα της ζωής μου έως σήμερα παραμένω γέννημα θρέμμα Δράμας, από πολύ νωρίς ψυχανεμίστηκα ότι ο αγώνας στο να μάθω και να γίνω αυτό που είμαι, θα είναι μεγάλος και σκληρός.

Το ακατάπαυστο φιλοσοφείν και ψυχολογεί με συνοδεύει από πολύ τρυφερές ηλικίες, όπως και η εκτόνωση πάνω στο χαρτί και την μουσική.

Οι σπουδές μου ξεκινούν σε ιδιωτικό ωδείο στη Θεσσαλονίκη (κρουστά, τύμπανα), στην Ξάνθη για την απόκτηση διπλώματος του εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών και μοτοσικλετιστών, η πιστοποίηση του εκπαιδευτή κυκλοφοριακής αγωγής στο Αριστοτέλειο πανεπιστήμιο, καθώς και η πολύχρονη εκπαίδευση στον ιδιωτικό τομέα υποψηφίων οδηγών, αποτέλεσαν μια ποικιλόμορφη και δημιουργική βάση για τις σπουδές μου στη Συμβουλευτική Ψυχολογία (HNDinCounseling & Psychology), καθώς και την τετραετή εκπαίδευσή μου στην Συστημική Προσέγγιση στο Ινστιτούτο Συστημικής Προσέγγισης & Οικογενειακής Θεραπείας της κ. Έλενας Καρκαζή. 

Μεγάλο είναι το πάθος και ο ενθουσιασμός που με συνοδεύει τα τελευταία χρόνια ως επαγγελματία Σύμβουλο Συστημικής Παρέμβασης. 

Η επιμόρφωση στον τομέα Συμβουλευτικής & Ψυχολογίας δεν σταματά ποτέ. Έτσι συνεχίζω τις σπουδές μου στο BSc (Hons). in Psychology στο University of East London. 

Δεν αναπνέω εύκολα χωρίς την κίνηση που μου χαρίζουν η τέχνη, τα ταξίδια και ο αθλητισμός. Πλέον είναι ξεκάθαρο, ο σκοπός της ζωής μου είναι να συντροφεύω, όσο μπορώ καλύτερα τους αγαπημένους Ανθρώπους…

Σήμερα είμαι 41 ετών, παντρεμένος, πατέρας 2 παιδιών, και γνωρίζω πολύ καλά τα προβλήματα της καθημερινότητας, τον αγώνα που πρέπει να κάνει κανείς με τον εαυτό του προκειμένου να μπορεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής, αλλά πάνω από όλα γνωρίζω, και εφαρμόζω ο ίδιος στη ζωή μου, τις θεμελιώδεις αρχές της προσωπικής και οικογενειακής ευτυχίας.

Στη συνεδρία σκοπός μου είναι να σας ταρακουνήσω θετικά ώστε να σας βοηθήσω να πάρετε τον έλεγχο της ζωής, της σχέσης, και του εαυτού σας!

 

 

Συνεδρίες – Ραντεβού με τον Συστημικό Σύμβουλο  Καρρά Χ. Χρήστο

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ

Έχοντας ως επίκεντρο τον άνθρωπο, τον τρόπο αντίδρασής του σε εξωτερικά ή εσωτερικά ερεθίσματακαι το ευ ζην, δεν μπορείς παρά να ακολουθήσεις τους ρυθμούς και την εξέλιξη της ανθρωπότητας.

 

 

 Συνεδρίες μέσω Skype - Viber - Messenger

Άμεση επικοινωνία μέσω της πλατφόρμας του γνωστού Skype.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΡΑΣ psykarrac@gmail.com

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ EMAILS

 Απλή και ετερόχρονη επικοινωνία με αποστολή και λήψη οργανωμένων emails.

psykarrac@gmail.com

 ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

 Τηλεφωνική επικοινωνία.

Επικοινωνία με τον παραδοσιακό τρόπο χρήσης απλής τηλεφωνικής συσκευής.

697-088-1652

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΏΡΟΣ

 Επίσκεψη κατόπιν ραντεβού στον επαγγελματικό χώρο που εδρεύει στην Δράμα Γ. Σεφέρη 6. 1ος όροφος.

 

Χρήστος Καρράς (HND in Counseling & Psychology) Systemic Approach & Family Therapy.

Γεωργίου Σεφέρη 6, Δράμα 1ος όροφος 

συμβουλος γαμου δραμα, μακεδονια / συμβουλος σχεσεων δραμα, μακεδονια / συμβουλευτικη γαμου δραμα, μακεδονια / συμβουλευτικη γονεων δραμα, μακεδονια / συμβουλευτικη ζευγους δραμα, μακεδονια / συμβουλευτικη οικογενειας δραμα, μακεδονια / οικογενειακη συμβουλευτικη δραμα, μακεδονια / συμβουλευτικη ζευγους δραμα, μακεδονια /

 

Υπηρεσίες

Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Ατόμου, Ζεύγους & Οικογένειας Δράμα Συμβουλευτική Γάμου
Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Ατόμου, Ζεύγους & Οικογένειας Δράμα Ατομική Συμβουλευτική
Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Ατόμου, Ζεύγους & Οικογένειας Δράμα Συμβουλευτική Σχέσεων
Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Ατόμου, Ζεύγους & Οικογένειας Δράμα Συμβουλευτική Ζεύγους
Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Ατόμου, Ζεύγους & Οικογένειας Δράμα Οικογενειακή Συμβουλευτική
68423 Επισκέπτες:

Γεωργίου Σεφέρη 6
Δράμα

Τηλέφωνο: 6970881652

Ωράριο Λειτουργίας

Δευτέρα:
09:00 - 23:00
Τρίτη:
09:00 - 23:00
Τετάρτη:
09:00 - 23:00
Πέμπτη:
09:00 - 23:00
Παρασκευή:
09:00 - 23:00
Σάββατο:
Κλειστά
Κυριακή:
Κλειστά